با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558  info@sazenomusic.com
دی ۱۹
اموزشگاه موسیق در کرج

آموزش ویولن سل در کرج

آموزش ویولن سل در کرج:

ویولنسل که به زبان ساده و عامیانه چلو نامیده می شود، عضو باس خانواده ی ویولن می باشد که با آرشه ای کوچک تر و باریک تر از آرشه ی ویولن نواخته می شود. می توان گفت ویولنسل با توجه به رپتوار اجرایی گسترده اش و ارتقاء تکنیکال آن بعلاوه دشواری های نواختن در خانواده سازهای باس جزو سازهای نسبتاً سخت از بابت نواختن قرار می گیرد از این رو آموزش صحیح این ساز امری حیاتی می باشد.
با نگاهی گذرا به آثار برجسته ی تاریخ موسیقی مانند سوییت های چلوباخ،

About The Author