با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558  info@sazenomusic.com
بهمن ۰۳
مدرس ارف

حنانه اکبر پور

خانم حنانه اکبر پور مدرس ارف

حنانه اکبرپور
دانشجوی نوازندگی عود دانشگاه هنر تهران
عضو کارگروه موسیقی کودک دانشگاه هنر
تدریس موسیقی کودک از ۱۳۹۱
شرکت در دوره های مختلف پداگوژی موسیقی
همکاری با بهزیستی در زمینه آموزش موسیقی کودک

About The Author