با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558  info@sazenomusic.com
آبان ۱۳

زویا افسری

زویا افسری : مدرس فلوت , هارمونیکا

زویا افسری مدرس فلوت و هارمونیکا آموزشگاه موسیقی ساز نو کارشناس ارشد موسیقی با گرایش آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران موسیقی را از سال هفتاد سه با ساز دف آغاز کرده سپس در ادامه به فراگیری ساز های فلوت و هارمونیکا پرداخته و از سال هشتاد و هفت آموخته های این دو ساز را در آموزشگاه های کرج و تهران مانند آرم ملودی، سایه، یوسفی، آوا، چگامه، زریاب، ارغنون، هشت بهشت در دسترس هنرجویانش قرار می دهد. همچنین ایشان در مسیر آهنگسازی از آموزه های اساتیدی چون حمیدرضا دیبازر، دکتر امین هنرمند، امیرحسین اسلامی، محمدرضا تفضلی در آهنگسازی، امیرحسین اسلامی و داوود جعفری در سلفژ و محمدرضا لکا، داوود جعفری و رضا طاهری در پیانو بهره برده است.

[cq_vc_ihover images=”15851″ thumbtitle=”زویا افسری” thumbdesc=” مدرس فلوت و هارمونیکا ” effect=”effect7″ itemwidth=”270″ itemheight=”310″ margin=”5px 5px 5px 5px” gridwidth=”270″ colored=”on” retina=”on” el_class=”teacher-img”]

زویا افسری مدرس فلوت و هارمونیکا آموزشگاه موسیقی ساز نو کارشناس ارشد موسیقی با گرایش آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران موسیقی را از سال هفتاد سه با ساز دف آغاز کرده سپس در ادامه به فراگیری ساز های فلوت و هارمونیکا پرداخته و از سال هشتاد و هفت آموخته های این دو ساز را در آموزشگاه های کرج و تهران مانند آرم ملودی، سایه، یوسفی، آوا، چگامه، زریاب، ارغنون، هشت بهشت در دسترس هنرجویانش قرار می دهد. همچنین ایشان در مسیر آهنگسازی از آموزه های اساتیدی چون حمیدرضا دیبازر، دکتر امین هنرمند، امیرحسین اسلامی، محمدرضا تفضلی در آهنگسازی، امیرحسین اسلامی و داوود جعفری در سلفژ و محمدرضا لکا، داوود جعفری و رضا طاهری در پیانو بهره برده است.

[cq_vc_ihover images=”15851″ thumbtitle=”زویا افسری” thumbdesc=” مدرس فلوت و هارمونیکا ” effect=”effect7″ itemwidth=”90%” itemheight=”auto” margin=” auto” colored=”on” retina=”on” el_class=”teacher-img”]

About The Author