با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558  info@sazenomusic.com
بهمن ۰۳
استاد سنتور

منصوره کیان

خانم منصوره کیان مدرس سنتور

منصوره کیان متولد ۱۳۶۵
شروع فعالیت هنری از سال ۸۲
آموزش سنتور زیر نظر اساتید: حسن میرزاخانی,اردوان کامکار
دوره ی موسیقی کودکان زیر نظر استاد سودابه سالم
دوره ی هارمونی و سلفژ و ..زیر نظر مرتضی شیرکوهی,الیاس دژاهنگ و..
موسیقی ایرانی,تحلیل و آنالیز ردیف موسیقی ایرانی و…زیر نظر میرسعید حسینی پناه,بابک دشتی نژاد و..
فعالیت در گروه موسیقی مهرگان کرج
و اجراهای مختلف از سال ۹۰ تا کنون و..

About The Author