با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com

جناب آقای محمد هادی مجیدی مدرس کُر

آذر ۲۸
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش کُر

جناب آقای محمد هادی مجیدی مدرس کُر

مدرس کُر در آموزشگاه موسیقی ساز نو

کلاس‌های آقای محمد هادی مجیدی پنجشنبه‌ها در آموزشگاه موسیقی سازنو برگزار می‌شود و با هدف یادگیری اصول پایه‌ی موسیقی (شامل تئوری موسیقی، سلفژ، درک عمومی موسیقی، پرورش مقدماتی شنوایی موسیقیایی، ساز شناسی مقدماتی و اصول پایه اجرای موسیقی، کر ) به طوری که دانش عمومی موسیقی هنرجو به سطح قابل قبولی برای شروع نوازندگی و یا خوانندگی برسد، آموزش داده می‌شود.

کلاس‌های ایشان بصورت جلسات هفتگی نیمه گروهی (نهایتا ۵ نفر در هر کلاس) در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج صورت می‌گیرد و زمان حداقل یک و نیم ساعت برای هر جلسه به مدت حدودا ۳ ماه (بسته به سطح عمومی کلاس و میانگین سن هنرجویان هر گروه) است.
آقای محمد هادی مجیدی با استفاده از منابع درسی:

کتاب “پایه های علمی موسیقی هنری” نوشته دکتر محمد سعید شریفیان به عنوان منبع اصلی برای تئوری موسیقی و ارائه جزوات از کتب دیگر و منابع صوتی و تصویری به عنوان منابع مکمل تدریس می‌کنند بعلاوه کتاب  “آموزش ریتم های کاربردی” از فرنان فونتن به عنوان منبع اصلی تمرینات ریتم‌خوانی و پارلاتی و ارائه‌ی جزوه از کتب دیگر و منابع چند رسانه‌ای به عنوان منبع تکمیلی و جزواتی از کتاب‌های “روش نوین مبانی اجرای موسیقی” اثر شریف لطفی و The new approach to sight singing  برای تدریس مقدماتی سلفژ کانتاتی آموزش می‌دهند. 

روش تدریس:

– تمرینات مقدماتی شنوایی موسیقی ـــــ» تقلید اصوات موسیقیایی
– تمرینات مقدماتی درک ضرب یا بیت در موسیقی
– تبیین هدف کلاس برای هنرجو و اینکه قرار است مطالب را چگونه یاد بگیرد .
– یاد گیری عوامل مختلف سازنده موسیقی به اختصار :
– صوت، رنگ صوتی، شدت، ریتم، متر، هارمونی، (شامل یاد گیری نت‌ها روی کلید حامل، مفهوم رجیستر صوتی و کلید، توضیح مقدماتی در باره سازشناسی، اجرا و نشان دادن عامل دینامیک در موسیقی، تعریف ریتم، اجرای مثال ها و پخش نمونه های صوتی، و …) و همزمان تمرینات مربوط به گوش موسیقیایی و درک ریتمیک با ارائه مثال‌ها و تمرینات جدیدتر!
– تمرینات مربوط به ریتم و پارلاتی به تدریج به تمرینات قبلی اضافه شده و کم کم  پیچیده تر می‌شوند .
– تدریس مباحث مربوط به فواصل موسیقیایی و درک تونالیته، آشنایی و خواندن و شنیدن تونالیته‌ها و مدهای مختلف
– برسی سرکلیدها

About The Author