سازهای کوبه ای

شما اینجا هستید:

پوریا هومان

پوریا هومان مدرس سازهای کوبه ای پوریا هومان متولد ۱۳۶۵شیراز. آغاز فراگیری موسیقی از سال ۱۳۷۹ . کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز و کارشناسی

ادامه مطلب

حامد خدامی

(قطع همکاری با آموزشگاه) حامد خدامی کارشناس موسیقی دانشگاه هنر تهران و کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران شرع فعالیت هنری نزد آقایان محمد جواد خدامی

ادامه مطلب