مقالات

شما اینجا هستید:

ساز نی انبان

آشنای با ساز نی انبان

یکی از سازهای قدیمی و اصیل ایرانی ساز نی انبان است. این ساز نوعی هوا صداست که با لوله‌های صوتی مضاعف ایجاد می‌شود. ساز نی

بیشتر بخوانید