با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info@sazenomusic.com

آشنایی با ساز ویولونسل

فوریه 26

آشنایی با ساز ویولونسل

آشنایی با ساز ویولونسل

ویولنسل که به زبان ساده و عامیانه چلو نامیده می شود، عضو باس خانواده ی ویولن می باشد که با آرشه ای کوچک تر و باریک تر از آرشه ی ویولن نواخته می شود. می توان گفت ویولنسل با توجه به رپتوار اجرایی گسترده اش و ارتقاء تکنیکال آن بعلاوه دشواری های نواختن در خانواده سازهای باس جزو سازهای نسبتاً سخت از بابت نواختن قرار می گیرد از این رو آموزش صحیح این ساز امری حیاتی می باشد.

با نگاهی گذرا به آثار برجسته ی تاریخ موسیقی مانند کنسرتوها، سونات ها، سوییت ها و دیگر فرم ها و قطعات این ساز و از طرفی نوع استفاده از این ساز در ارکستر ها به توانایی های ویژه این ساز و گستردگی عمیق اجرایی و تکنیکی این ساز پی خواهیم برد. در مقوله ی آموزش این ساز لزوم وجود مربی تحصیل کرده و با تجربه امری حیاتی می نماید. اهمیت مدیریت مسائل و حساسیت های مقوله ی آموزش به ویژه در کودکان فقط از طریق توانایی ها و مهارت های پداگوژیک مربیان قابل هدایت و کنترل می باشد. مربیان می توانند مسیر نوازندگی یک هنرجو را از صفر تا ۱۰۰ از نوازندگی مبتدی تا حرفه ای و در نهایت گلوبال و جهانی پایه ریزی کرده و هدایت کنند.

ویولنسل مانند دیگر سازهای خانواده ی زهی ها به طور معمول دارای چهار سیم بوده که در اغلب اوقات به فاصله ی پنجم از یکدیگر کوک می شوند. سیم ویژه ی بم این ساز که سیم جهرام ساز محسوب می شود نت”دو”، سیم سوم نت “سل”، سیم دوم نت “ر” و سیم منحصر به فرد اول نت “لا” کوک می شوند. کاراکتر صوتی متنوع سیم های ویولنسل امکانات خارق العاده ای در ایجاد حالات احساسی متنوع ایجاد می کند. نت نویسی این ساز با سه کلید باس (کلید فا خط چهارم)، کلید تنور (کلید دو خط چهارم) و کلید سوپرانو (کلید سل خط دوم) انجام می شود. تمامی تکنیک های گروه ویولن ها بر روی این ساز نیز قابل اجراست. آهنگسازان کلاسیک از این ساز علاوه بر ارکسترها و سولوها در چندنوازی ها مانند دوئت ها، تریوهای پیانو و زهی، کوارتت های زهی و پیانو، کوئینتت ها و … استفاده های ویژه ای کرده اند. به علاوه از ویولنسلجز در قطعات کلاسیک در دیگر قطعات سبک های دیگر مانند پاپ، جز، راک، نیو اِیج و … نیز استفاده می شود. از نوازندگان مطرح این ساز در سبک کلاسیک می توان به روستروپوویچ، یویوما، مایسکی و … اشاره کرد.

ویولنسل که به زبان ساده و عامیانه چلو نامیده می شود، عضو باس خانواده ی ویولن می باشد که با آرشه ای کوچک تر و باریک تر از آرشه ی ویولن نواخته می شود. می توان گفت ویولنسل با توجه به رپتوار اجرایی گسترده اش و ارتقاء تکنیکال آن بعلاوه دشواری های نواختن در خانواده سازهای باس جزو سازهای نسبتاً سخت از بابت نواختن قرار می گیرد از این رو آموزش صحیح این ساز امری حیاتی می باشد.

با نگاهی گذرا به آثار برجسته ی تاریخ موسیقی مانند کنسرتوها، سونات ها، سوییت ها و دیگر فرم ها و قطعات این ساز و از طرفی نوع استفاده از این ساز در ارکستر ها به توانایی های ویژه این ساز و گستردگی عمیق اجرایی و تکنیکی این ساز پی خواهیم برد. در مقوله ی آموزش این ساز لزوم وجود مربی تحصیل کرده و با تجربه امری حیاتی می نماید. اهمیت مدیریت مسائل و حساسیت های مقوله ی آموزش به ویژه در کودکان فقط از طریق توانایی ها و مهارت های پداگوژیک مربیان قابل هدایت و کنترل می باشد. مربیان می توانند مسیر نوازندگی یک هنرجو را از صفر تا ۱۰۰ از نوازندگی مبتدی تا حرفه ای و در نهایت گلوبال و جهانی پایه ریزی کرده و هدایت کنند.

ویولنسل مانند دیگر سازهای خانواده ی زهی ها به طور معمول دارای چهار سیم بوده که در اغلب اوقات به فاصله ی پنجم از یکدیگر کوک می شوند. سیم ویژه ی بم این ساز که سیم جهرام ساز محسوب می شود نت”دو”، سیم سوم نت “سل”، سیم دوم نت “ر” و سیم منحصر به فرد اول نت “لا” کوک می شوند. کاراکتر صوتی متنوع سیم های ویولنسل امکانات خارق العاده ای در ایجاد حالات احساسی متنوع ایجاد می کند. نت نویسی این ساز با سه کلید باس (کلید فا خط چهارم)، کلید تنور (کلید دو خط چهارم) و کلید سوپرانو (کلید سل خط دوم) انجام می شود. تمامی تکنیک های گروه ویولن ها بر روی این ساز نیز قابل اجراست. آهنگسازان کلاسیک از این ساز علاوه بر ارکسترها و سولوها در چندنوازی ها مانند دوئت ها، تریوهای پیانو و زهی، کوارتت های زهی و پیانو، کوئینتت ها و … استفاده های ویژه ای کرده اند. به علاوه از ویولنسلجز در قطعات کلاسیک در دیگر قطعات سبک های دیگر مانند پاپ، جز، راک، نیو اِیج و … نیز استفاده می شود. از نوازندگان مطرح این ساز در سبک کلاسیک می توان به روستروپوویچ، یویوما، مایسکی و … اشاره کرد.

About The Author