آشنایی با ساز کرآنگله

آشنایی با ساز  کرآنگله کُر آنگله سازی بادی و قمیشدار است که از دید شکل و طرز نواختن و صدا بسیار شبیه ابوا است و می‌توان آن را ابوای بم دانست. انتهای گلابی شکل و دهنی خمیده آن‌را از ابوا متمایز می‌کند. این ساز جز ساز های بادی چوبی دو زبانه می باشد در کشورهای انگلیسی‌زبان (بجز آمریکا) به این ساز …

آشنایی با ساز رُباب

ساز رُباب رباب، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقیّد است.  در ساخت آن از چوب، پوست، استخوان، زه (روده ی تابیده ی چهارپایان) و فلز استفاده می شود. طول کلّی ساز رباب حدود 95 سانتی متر است. اگرچه در گذشته های دور، نامی از آن برده نشده است. ولی از حدود دویست سال پیش، …

آشنایی با ساز تار

آشنایی با ساز تار تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقیّد است که در ساخت آن از چوب، پوست، استخوان، زه (روده ی تابیده ی چهارپایان) و فلز استفاده می شود و طول کلّی آن حدود 95 سانتی متر است. اگرچه در گذشته های دور، نامی از آن برده نشده است ولی از حدود …

آشنایی با ساز سه تار

نحوی دست گرفتن سه تار سه تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای)  مقیّد است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده می شود.  سه تار را از خانواده ی تنبور دانسته اند و امروزه، در مقایسه، به تار نزدیک تر است و معمولاً نوازندگان تار با نواختن سه …

آشنایی با ساز سنتور

هرآنچه که درمورد ساز سنتور باید بدانید سنتور، سازی ست به شکل ذوزنقه ی متساوی الساقین و از سازهای زهی مضرابی زخمه ای مطلق است که در ساخت آن، چوب و فلز به کار می روند. این ساز را نشسته، در حالی که ضلع بزرگ ترآن به صورت افقی در مقابل نوازنده قرار دارد، با …