آموزش تمبک (کرج)

آموزش تمبک در کرج آموزش تمبک تمبک یا تنبک نام یکی از مهمترین سازهای ضربی (کوبه ای) ایرانی است. سازی با تکنیک های بسیار پیچیده و خاص اجرایی که از نظر جایگاه سختی در رده سخت ترین سازهای کوبه ای جهان به لحاظ نوازندگی قرار می گیرد. فرم بدنه ساز تمبک جامی شکل است و […]