آموزشگاه موسیقی در گلشهر کرج

موسسه سازنو به عنوان یکی از مراکز آموزش موسیقی در گلشهر کرج از سال 1395 شروع به فعالیت کرده است که امروزه به عنوان یکی از موفق ترین آموزشگاه های موسیقی برای کودکان و نوجوانان در شهر کرج شناخته می شود. همانطور که می دانید، آموزش موسیقی، یکی از مفید ترین دوره هایی است که […]