معرفی ساز دوتار و انواع آن

ساز دوتار از سازهای قدیمی ایرانی است. این ساز از سازهای پرطرفدار در آسیای مرکزی است و قدمت آن به چندین هزار سال قبل برمی گردد. نام سازِ دوتار برگرفته از دو سیم اصلی این ساز است که تولید نغماتِ موسیقی به وسیله همین دو سیم انجام می شود. از گذشته و طبق متون تاریخی […]