آموزش گیتار کلاسیک در کرج

شما اینجا هستید:

آموزش گیتار کلاسیک :

گیتار از یک ساز بنام سیتارا گرفته شده است که در فارسی همان سه تار خودمان است.

حتی همچنین تار هندی نیز همان سه تار در ایران می باشد.

ظاهراً اولین بار این ساز را زریاب موقعی که از دربار فرار میکرد با خودش برده و با آن آموزش میداد.

بعنوان مثال نوازندگان فلامینگو زریاب را قبول دارند. از سوی دیگر بعضی از افراد معتقدند که این ساز در یونان، آشور و غرب ایران رواج داشته است که همان سه تار بوده است که بعدها بشکل امروزی گیتار درآمده است.

در دوره باروگ، گیتار بشکل یک ساز ۵ سیم بصورت دوبل که درواقع ۱۰ سیم داشته است، کمی سروسامان گرفت. ولی آهنگسازان مطرح آن دوره قطعاتی برای آن ننوشته اند.

زیرا در آن زمان توجه اصلی به سازهایی از خانواده ویولن، سازهای بادی مثل: فلوت، ابوا و مخصوصاً کلارینت و تا حدودی هم لوت بوده است.

بطورکلی این ساز در قرن ۱۹ ام زیاد استفاده نمی شد و بعنوان یک ساز حاشیه ای محسوب می شد و یا بعنوان ساز دوم برخی از آهنگسازان می نواختند و ساز اصلی نبوده است.

در قرن ۲۰ ام یکسری از آهنگسازان و نوازندگان بصورت تخصصی شروع به آهنگسازی با گیتار کردند. مانند: تاراگا

گیتاری که الان استفاده می شود گیتار ۶ سیم است ولی برخی از نوازندگان هنوز هم گاهی از گیتار ۱۰ سیم استفاده می کنند مانند: دییپس و یک نوازنده مشهور ایرانی بنام: سیروس ملکوتی.

همچنین امروزه بعضی از قطعاتی که زیاد نواخته می شوند قبلاً آنها را برای پیانو ساخته بودند که بعدها برای گیتار تنظیم کردند. دوتا از معروفترین آنها بنام: گراندو و آلبنیس هستند.

 شما می توانید آموزش گیتار کلاسیک را در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج و در آموزشگاه موسقی سازنو درخواست نمایید.

نمونه فیلم آموزشی