نگار یاسمنی

شما اینجا هستید:

نگار یاسمنی

نگار یاسمنی

کمانچه

سابقه هنری و آموزشی نگار یاسمنی
آغاز نوازندگی ویولن از سال .1389
فراگیری نگار یاسمنی نزد استاد صمد برقی از سال .1394
فارغ التحصیل هنرستان موسیقی مشهد.
دانشجوی کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران.
حضور در مستر کالسهای استاد اردشیر کامکار و استاد علیاکبر شکارچی.
تحت تعلیم استاد احسان ذبیحی فر در دانشگاه هنر تهران از سال .1400
تحت تعلیم استاد حسام اینانلو.
کسب مقام اول تکنوازی کمانچه در جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری مشهد- سال .1395
کسب مقام دوم تکنوازی ویولن در جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری مشهد- سال .1395
راهیابی به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان سال 1398 با ساز کمانچه
راهیابی به مرحله نهایی جشنواره موسیقی نوای خرم در سالهای 1395 و 1396 با ساز ویولن
کسب مقام اول تکنوازی کمانچه در جشنواره کشوری فرهنگی هنری فردا- سال .1399
سابقه نوازندگی در ارکستر ایرانی صبا به مدت 5 سال و حضور در چندین اجرای صحنه ای.
سابقه تدریس کمانچه در هنرستان موسیقی مشهد.
سابقه تدریس کمانچه در آموزشگاههای مشهد

دیگر اساتید مجموعه ساز نو: