ساره اسداللهی

شما اینجا هستید:

ساره اسداللهی

مدرس کمانچه

ساره اسداللهی: مدرس ساز کمانچه

ساره سادات اسدالهی برنا
مدرک دانشگاهی: كارشناسی
رشته تحصیل: نوازندگی موسیقی ایرانی
دانشگاه هنر
نوازنگی ساز:كمانچه
كسب رتبه در جشنواره: كسب رتبه دوم در بخش گروه نوازی ۲۹ام جشنواره فجر
همكاری با مراكز و موسسات موسیقی: هنرستان موسیقی، آموزشگاه موسیقی سازنو، آموزشگاه نغمه
دوره های آموزشی: دیپلم، هنرستان موسیقی دختران، سعید فرجپوری، نوید دهقان، ۶سال
و دیگر اساتید: احسان ذبیحی فر، رضا پرویز زاده، سینا جهان آبادی

گروه های موسیقی:

اركستر موج نو، نوازنده، ۲سال

گروه ارنواز، نوازنده، ۱سال

گروه شمسا، ۱سال، ترمه، بانوان آرنا، همنوازان شهریار

تیروژ،تیار، شریان….

جشنواره:

جشنواره موسیقی فجر، شركت در بخش گروه نوازی، ۲۹امین جشنواره فجر، تالار آزادی به همراه گروه شمسا

شركت در بخش گروه نوازی به همراه گروه همنوازان شهریار، ۳۰امین جشنواره موسیقی فجر، تالار آزادی‏

دیگر اساتید مجموعه ساز نو: