اهمیت آموزش ریتم در موسیقی کودک

موسیقی کودک

در سال­ های اخیر آموزش موسیقی کودکان، نسبت به سایر آموزش ­های اختیاری و انتخابی اهمیت فراوانی یافته است.

آماری از درصد کودکان بهره­ مند از آموزش موسیقی، در دست نسیت. ولیکن رشد روز­افزون برنامه های آموزشی مرتبط، دلیلی بر این مدعاست.

در این بین آموزش صحیح موسیقی حائز اهمیت می باشد. “آموزش ریتم” یکی از مواردی ست که در نگرش­ های مطرح و قابل استناد موسیقی کودک، جایگاه ویژه ­ای دارد.

در یک نگاه کلی، انسان ریتم پذیر، آدمی سرزنده، کنشگر، حساس و پذیرای مسئولیت است. انسانی که می­ تواند محرک ­های بدنی و روانی را دریافت کند و با نرمش تمام به آن واکنش نشان دهد. کسی که به آسانی با بازداری­ های سنتی خو نمی­ گیرد بلکه سعی می­ کند خود را بیان کند و خلاق باقی بماند.

واقع گرایی عقلانی زمانه­ ی ما، بیش از همیشه به انسانی نیاز دارد که با توانایی ­اش در بیان شخصی، در برابر روزمر­گی­ ها رنگ تازه­ ای بیافریند و پدیده­ ی تازه­ ای را خلق کند.

پرورش چنین انسانی در بستر آموزش صحیح موسیقی امکان پذیر است.

چنین انسانی در معنای حقیقی برازنده­ ی واژه ­ی “هنرمند” خواهد بود. اگر از این دریچه به آموزش موسیقی بنگریم بار دیگر به جایگاه “ریتم و حرکت و بازی­ های حرکتی” پی خواهیم برد.

بدن ما ساختاریست که بی وقفه خواستار حرکت است. اگر کودکان نتوانند بدن­ هایشان را به شکل­ های مناسب به حرکت در­آورند، آنگاه به سرکشی و بازی ­های پر سر و صدا روی می­ آورند.

چنانچه کودکی را در بکرترین لحظاتش با خود رها کنیم و بازی­ هایش را از دور بنگریم بی درنگ به توانایی­ های او در بیان ­گری پی می­بریم: کودکان به شکل طبیعی صحبت کردنشان را با آواز در­می­ آمیزند و کلمات را در بازی­ هایشان تقلید می­ کنند و با قافیه­ ها کلنجار می­ روند وعبارات موزون می­ سازند… .

با استفاده ی مناسب از این ویژگی­ های ذاتی­ است که  پرورش انسان ریتم ­پذیر میسر خواهد بود. در آموزشگاه موسیقی سازنو، بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج، شما می توانید استعداد کودک خود را کشف کنید تا آموزش صحیح موسیقی را فراگیرند.

از آنچه رفت، نیک پیداست که  به کارگیری بدن و بازی­ های حرکتی، جز لاینفک آموزش موسیقی به کودکان است.

یادداشتی بر اساس مقاله ی “انسان ریتم پذیرو آموزش او” از دروتی گونتر(کتاب رهیافت ارف شولورک).