با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com

آشنایی با ساز سنتور

آبان ۱۳

آشنایی با ساز سنتور

آشنایی با ساز سنتور

سنتور، سازی ست به شکل ذوزنقه ی متساوی الساقین و از سازهای زهی مضرابی زخمه ای مطلق است که در ساخت آن، چوب و فلز به کار می روند. این ساز را نشسته، در حالی که ضلع بزرگ ترآن به صورت افقی در مقابل نوازنده قرار دارد، با دو مضراب چوبی می نوازند. سنتور نیز مانند دیگرسازهای ملّی و محلی در اندازه های مختلفی ساخته می شود. نوع سنتوری که در اینجا بررسی می شود، سنتور معمول و تثبیت شده ی نُه خرک سُل کوک است. اجزای اصلی این ساز عبارت اند از جعبه ی صوتی، خرک، گوشی و سیم گیر. برای ساخت سنتور از چوب های محکم مانند گردو، آزاد  و فوفل استفاده می شود.

سنتور، سازی ست با قابلیت تک نوازی که در گروه نوازی ها نیز جایگاهی مستحکم دارد.

نت نویسیِ سنتور با کلید سُل خط دوم حامل است.

انواع دیگر سنتور:

  1. سنتور معمولی، در اصطلاح سل کوک
  2. سنتور لا کوک
  3. سنتور باس که جعبه ی صوتی آن بزرگ تر از سنتور معمولی ست.
  4. سنتور کروماتیک
  5. سنتور کروماتیک بم (باس)

 

About The Author