عود

شما اینجا هستید:

آموزشگاه موسیقی ساز نو

مسعود صالحی

مسعود صالحی، مدرس ساز عود و بربط متولد ۶۸/۰۹/۳۰ فارغ التحصیل رشته موسیقی نوازندگی ساز بربت (عود) – مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی رامشگران – عضو

ادامه مطلب