عود

شما اینجا هستید:

مسعود صالحی

(قطع همکاری با آموزشگاه ساز نو) مسعود صالحی، مدرس ساز عود و بربط متولد ۶۸/۰۹/۳۰ فارغ التحصیل رشته موسیقی نوازندگی ساز بربت (عود) – مدیر

ادامه مطلب