کمانچه

شما اینجا هستید:

ساره اسداللهی

ساره اسداللهی: مدرس ساز کمانچه ساره سادات اسدالهی برنا مدرک دانشگاهی: كارشناسی رشته تحصیل: نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر نوازنگی ساز:كمانچه كسب رتبه در جشنواره:

ادامه مطلب