تفاوت تار و سه تار

شاید بسیاری از شما نام سازهای تار و سه تار را شنیده اید و این سوال برای شما نیز پیش آمده است که تفاوت تار و سه تار در چیست؟ اکثر افرادی که به صورت تخصصی در حوزه موسیقی فعالیت دارند به خوبی با تفاوت تار و سه تار آشنایی دارند ولی ممکن است بسیاری …