آشنایی با ساز سنتور

سنتور یکی از سازهای زهی-مضرابی موسیقی ایرانی است. این ساز دارای شکلی ذوزنقه‌ای و سیم‌های متعددی است که با دو مضراب چوبی نواخته می‌شود. سنتور

ادامه مطلب »