نحوه دست گرفتن ویولن و آرشه

سازهای زیادی برای نوازدگی وجود دارد که هر کدام از آن ها صدای خاصی را ایجاد می کنند. ساز ویولن نمونه ای از این موارد است که صدای حیرت انگیزی از آن تولید می شود و برای شنونده بسیار لذت بخش است. با توجه به جذابیت هایی که این ساز دارد افراد زیادی برای یادگیری …