امیر رفیعا

شما اینجا هستید:

امیر رفیعا

ساز های کوبه ای

متولد ۱۳۷۶
لیسانس ارتباطات.
فراگیری ساز تمبک و سازهای کوبه ای نزد اساتید محترم:
بامداد ملکی
جلال امیرپورسعید
هرش نقشبندی
اردشیر بزرگ نیا

اجرای با گروه ماهان مرکز آموزش بنیاد رودکی به سرپرستی استاد جلال امیرپور سعید در سالن برج آزادی به تاریخ
شهریور ۱۳۹۷
خرداد۱۳۹۸
پاییز ۱۳۹۶
پاییز ۱۳۹۳
زمستان ۱۳۹۵
زمستان ۱۳۹۴
پاییز ۱۳۹۵
بهار ۱۳۹۴
بهار ۱۳۹۸

گروه‌ موسیقی سروش
آذر ۱۳۹۷
اسفند ۱۳۹۸
پاییز ۱۳۹۸
خرداد ۱۴۰۲
گروه موسیقی اموزشگاه برهانی ۱۳۹۷
گروه موسیقی آموزشگاه سازنو ۱۳۹۸
جشنواره نوای خرم ۱۳۹۴

اجرای موسیقی در تئاتر های:
زال و رودابه
ضیافت
سلامان و مبارک
از بس که نیامدی
خیر نبینی سعیده
دوشان تپه
معامله
پرواز(تئاتر کودک)
مضحکه ی امیر ارسلان
سلامان و مبارک
سیاتش
پچه پچه های پستو
پزشک نازنین

اجرا در اختتامیه ی جشنواره تئاتر استانی البرز
اجرا در شبکه تلویزیونی جام جم

دیگر اساتید مجموعه ساز نو: