منصوره کیان

شما اینجا هستید:

منصوره کیان

مدرس سنتور

(قطع همکاری با آموزشگاه ساز نو)

خانم منصوره کیان مدرس سنتور

منصوره کیان متولد 1365
شروع فعالیت هنری از سال 82
آموزش سنتور زیر نظر اساتید: حسن میرزاخانی,اردوان کامکار
دوره ی موسیقی کودکان زیر نظر استاد سودابه سالم
دوره ی هارمونی و سلفژ و … زیر نظر مرتضی شیرکوهی, الیاس دژاهنگ و..
موسیقی ایرانی, تحلیل و آنالیز ردیف موسیقی ایرانی و … زیر نظر میرسعید حسینی پناه, بابک دشتی نژاد و …

فعالیت در گروه موسیقی مهرگان کرج

و اجراهای مختلف از سال 90 تا کنون و …

دیگر اساتید مجموعه ساز نو: