با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com
آبان ۱۳

آشنایی با ساز سه تار

آشنایی با ساز سه تار

سه تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای)  مقیّد است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده می شود.  سه تار را از خانواده ی تنبور دانسته اند و امروزه، در مقایسه، به تار نزدیک تر است و معمولاً نوازندگان تار با نواختن سه تار نیز آشنا هستند. این ساز را در حالت نشسته به صورت افقی روی ران پا قرار می دهند، به نحوی که دسته ی آن در طرف چپ و کاسه در طرف راست نوازنده قرار می گیرد. نوازنده سرانگشت های دست چپ را در طول دسته روی دستان ها حرکت می دهد وبا ناخن انگشت سبابه ی دست راست به سیم ها زخمه می زند. سه تار را به علت سَبُکی وزن، ایستاده هم می توان نواخت. سه تار نیز در تک نوازی و گروه نوازی استفاده می شود و از امکانات اجرایی تار برخوردار است.

نت نویسیِ سه تار با کلید سُل خط دوم حامل است

About The Author