با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com

آشنایی با ساز قیچک

آبان ۱۳

آشنایی با ساز قیچک

آشنایی با ساز قیچک

قیچک از سازهای زهی آرشه ای مقیّد است که در ساخت آن، چوب پوست و فلز به کار می روند. این ساز در موسیقی نواحی مختلف ایران استفاده می شود و طی نیم قرن گذشته با تغییراتی مختصر در گروه نوازی سازهای ملّی نیز متداول شده است که آن را قیچک شهری می نامند. هنگام نوازندگی، قیچک را نشسته به صورت عمودی با دست چپ نگه می دارند و با دست راست آرشه را به صورت اجزای اصلی آن عبارت اند از کاسه، دسته و سرپنجه.

نت نویسیِ قیچک معمولی و قیچک آلتو با کلید سُل خط دوم حامل، و برای قیچکِ باس با کلید فا خط چهارم است.

About The Author