با ما در تماس باشید | 32557558 | 32502032 | 09126784957 | 09370938578 | info@sazenomusic.com

مجله شنیداری (دونوازی تمبک و سنتور)

مه 01
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-دونوازی تمبک و سنتور

مجله شنیداری (دونوازی تمبک و سنتور)

دونوازی تمبک و سنتور توسط آقای احسان شریف فر و کیانا جلالی،رد مجله شنیداری نیمسال دوم ۹۷ در آموزشگاه موسیقی سازنو که ۱۰اسفند برگزار گردید.

 

بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-دونوازی تمبک و سنتور

 

دونوازی تمبک و سنتور توسط آقای احسان شریف فر و خانم شهرزاد نادر

مدرس سنتور: خانم منصوره کیان

تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۵۵۷۵۵۸

 

بهترین مدرس سنتور در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

About The Author