با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info@sazenomusic.com

مجله شنیداری (دونوازی پیانو و ویولن)

مه 01
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-دونوازی پیانو و ویولن

مجله شنیداری (دونوازی پیانو و ویولن)

دونوازی پیانو و ویولن توسط پویا محمدی و پارمیدا محمدی،در مجله شنیداری نیمسال دوم ۹۷ در آموزشگاه موسیقی سازنو که ۱۰اسفند برگزار گردید.

مدرس پیانو:آقای مهران بدخشان 

مدرس ویولن: خانم سرور رضازاده

 

بهترین و ماهرترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

About The Author