با ما در تماس باشید | 32557558 | 32502032 | 09126784957 | 09370938578 | info@sazenomusic.com

مجله شنیداری شش ماهه دوم سال ۹۶ آموزشگاه موسیقی سازنو

مارس 10

مجله شنیداری شش ماهه دوم سال ۹۶ آموزشگاه موسیقی سازنو

کنسرت سازنو 1396

کنسرت سازنو ۱۳۹۶

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی سازنو

هنرجوهای گروه تار و کمانچه

گروه سلفژ(کر)

ویولن

 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-مهارت آواز خوانی
 • آموزشگاه موسیقی سازنو
 • ثریا
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-صداسازی و سلفژ
 • کنسرت آموزشگاه موسیقی سازنو
 • کلای آموزش سازهای کوبه ای در کرج
 • کلاس آموزش سنتور در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش هارمونیکا
 • موسیقی ایرانی در آموزشگاه موسیقی سازنو
 • کلاس آموزش تار در کرج
 • کلاس آموزش پیانو در کرج
 • کلاس آموزش ویولن در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج
 • آموزش آواز کر در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش کُر
 • چرا آموزشگاه موسیقی سازنو
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش ویولن

About The Author