روز: می 1, 2019

 • مجله شنیداری (دف نوازی)

  مجله شنیداری (دف نوازی)

  دف نوازی توسط خانم معصومه پریوز، در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10 اسفند برگزار گردید. مدرس: آقای پوریا هومان تلفن تماس: 02632557558   ماهرترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (دونوازی تمبک و سنتور)

  مجله شنیداری (دونوازی تمبک و سنتور)

  دونوازی تمبک و سنتور توسط آقای احسان شریف فر و کیانا جلالی،رد مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید.     دونوازی تمبک و سنتور توسط آقای احسان شریف فر و خانم شهرزاد نادر مدرس سنتور: خانم منصوره کیان تلفن تماس: 02632557558   بهترین مدرس سنتور در بهترین آموزشگاه […]

 • مجله شنیداری (دونوازی پیانو و ویولن)

  مجله شنیداری (دونوازی پیانو و ویولن)

  دونوازی پیانو و ویولن توسط پویا محمدی و پارمیدا محمدی،در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس پیانو:آقای مهران بدخشان  مدرس ویولن: خانم سرور رضازاده   بهترین و ماهرترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (اجرای هنرجویان گروه نوازی)

  مجله شنیداری (اجرای هنرجویان گروه نوازی)

  اجرای هنرجویان گروه نوازی در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس: آقای الیاس دژاهنگ تلفن تماس: 02632557558   آموزش بهترین سازها در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (اجرای هنرجوی سه تار)

  مجله شنیداری (اجرای هنرجوی سه تار)

  اجرای هنرجوی سه تار، آقای محمد آئینی در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس: خانم ستاره احمدی تلفن تماس: 02632557558   بهترین مدرسان ساز سه تار در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (اجرای هنرجوی گیتار)

  مجله شنیداری (اجرای هنرجوی گیتار)

  اجرای هنرجوی گیتار، رهام بیک در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس: خانم زهرا قیاسی تلفن تماس: 02632557558   آموزشگاه موسیقی سازنو، بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری(اجرای هنرجویان کر)

  مجله شنیداری(اجرای هنرجویان کر)

  اجرای هنرجویان کر در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس:آقای محمد هادی مجیدی تلفن تماس: 02632557558   بهترین اساتید گروه کر در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (اجرای هنرجویان پیانو)

  مجله شنیداری (اجرای هنرجویان پیانو)

  اجرای هنرجویان پیانو در مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس:آقای مهران بدخشان تلفن تماس: 02632557558   آموزش ساز پیانو در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

 • مجله شنیداری (جناب آقای الیاس دژاهنگ)

  مجله شنیداری (جناب آقای الیاس دژاهنگ)

  مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس: آقای الیاس دژاهنگ تلفن های تماس: 02632502032-02632557558   آموزش ساز نزد بهترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج  

 • مجله شنیداری(سرکار خانم سرور رضا زاده)

  مجله شنیداری(سرکار خانم سرور رضا زاده)

  مجله شنیداری نیمسال دوم 97 در آموزشگاه موسیقی سازنو که 10اسفند برگزار گردید. مدرس: خانم سرور رضازاده تلفن های تماس: 02632502032-02632557558   بهترین اساتید در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج