ترومبون چیست؟

ترومبون چیست؟

ترومبون یکی از سازهای خانواده سازهای بادی برنجی است که منشا آن را می توان از ایتالیا دانست. این نوع ساز از طریق فشار هوایی

ادامه مطلب »