با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com
اسفند ۱۹

مجله شنیداری شش ماهه دوم سال ۹۶ آموزشگاه موسیقی سازنو

کنسرت سازنو 1396

کنسرت سازنو ۱۳۹۶

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی سازنو

هنرجوهای گروه تار و کمانچه

گروه سلفژ(کر)

ویولن

 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-مهارت آواز خوانی
 • آموزشگاه موسیقی سازنو
 • ثریا
 • کنسرت آموزشگاه موسیقی سازنو
 • کلای آموزش سازهای کوبه ای در کرج
 • کلاس آموزش سنتور در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش هارمونیکا
 • موسیقی ایرانی در آموزشگاه موسیقی سازنو
 • کلاس آموزش تار در کرج
 • کلاس آموزش پیانو در کرج
 • کلاس آموزش ویولن در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج
 • آموزش آواز کر در کرج
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش کُر
 • چرا آموزشگاه موسیقی سازنو
 • بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج-آموزش ویولن

About The Author