پیانو آکوستیک چیست؟

پیانو آکوستیک شاهکار موسیقی آنجا که زبان از سخن می ماند موسیقی آغاز می شود «بتهوون» موسیقی با روح انسان خلق می شود و آدمی و موسیقی از هم جدا نشدنی می باشند. در تمدن های مختلف دنیا موسیقی در انواع مختلفی نواخته می شود. پیانو آکوستیک یکی از سازهایی است که به وسیله آن […]